Toegankelijkheid

Samenspraak besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet Samenspraak.nl gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, passen we onder meer de Webrichtlijnen versie 2 en WCAG 2.1 richtlijnen toe.

World Wide Web Consortium W3C
De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit
De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-principe. Overheidsprojecten moeten de standaarden op deze lijst toepassen (‘pas toe’). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden (‘leg uit’).